tin tức về quạt âm trần

Lợi ích của quạt âm trần Mitsubishi

Lợi ích của quạt âm trần Mitsubishi

Quạt âm trần Mitsubishi nối ống gió nổi bật với lưới thông gió có khóa đàn hồi cho khả năng lọc khí tốt hơn và bền bỉ hơn. Lắp và tháo kiểu trượt , cùng với khả năng đấu kết